Twoja przeglądarka nie jest wspierana przez tę stronę.
Aby wziąć udział w loterii zaktualizuj swoją przeglądarkę lub użyj innej.


Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA
www.wiejskieziemniaczki.pl


Drogi Użytkowniku,

poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze strony internetowej loterii „Nasze jemy, w plener idziemy” (nazywamy ją dalej „Loterią”) – www.wiejskieziemniaczki.pl. Dla Twojej wygody zestawiliśmy wszystkie informacje w poniższym spisie treści – tak, abyś mógł łatwo znaleźć to, co Cię interesuje.

Jeśli zgłosisz udział w Loterii, Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 4 do Regulaminu Loterii. 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
 2. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? W JAKI SPOSÓB JE ZBIERAMY?
 4. CZYM SĄ PLIKI COOKIES ORAZ W JAKIM CELU JE WYKORZYSTUJEMY?
 5. DLACZEGO (NA JAKIEJ PODSTAWIE) PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 7. KOMU UJAWNIANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?
 8. CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?
 9. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?


KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych uczestników Loterii przetwarzanych w celu jej przeprowadzania oraz prowadzenia strony internetowej www.wiejskieziemniaczki.pl, jest The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. z siedzibą w Sadach k/ Poznania, ul. Rolna 6, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych, możesz to zrobić poprzez adres e-mail: daneosobowe.lorenz@lbsnacks.pl lub iod@lbsnacks.pl.W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe jako użytkownika strony internetowej www.wiejskieziemniaczki.pl są przetwarzane w celu prowadzenia tej strony oraz zapewnienia jej funkcjonalności, np. możliwości przesłania formularza zgłoszeniowego do Loterii oraz wysłania do nas zapytania na podane dane kontaktowe.JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? W JAKI SPOSÓB JE ZBIERAMY?

Zbieramy i przetwarzamy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej www.wiejskieziemniaczki.pl, w jaki sposób trafiłeś na naszą stronę, o numerze IP oraz urządzeniu, z którego łączysz się z naszą stroną internetową, w tym o jego ustawieniach (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu) – za pośrednictwem plików cookies, jeśli wyrazisz zgodę na ich wykorzystywanie.

Twoje dane osobowe pozyskujemy również od Ciebie wówczas, gdy podajesz je w ramach wiadomości przesyłanej do nas na podane dane kontaktowe.CZYM SĄ PLIKI COOKIES ORAZ W JAKIM CELU JE WYKORZYSTUJEMY?

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w Internecie, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może jednak utrudniać korzystanie ze strony internetowej www.wiejskieziemniaczki.pl.
Dzięki plikom cookies możemy:

 1. ułatwić i utrzymywać Twoją sesję na stronie internetowej www.wiejskieziemniaczki.pl– weryfikujemy połączenie między Tobą a naszym serwerem; nie przechowujemy w plikach cookies informacji pozwalających ustalić tożsamość poszczególnych użytkowników, a jedynie dane dotyczące połączenia;
 2. dbać o sprawne oraz bezpieczne działanie strony internetowej www.wiejskieziemniaczki.pl i znajdujących się na niej formularzy – zabezpieczamy stronę np. przed działaniem robotów (programów, które automatycznie badają zawartości stron internetowych);
 3. sprawdzać statystyki dotyczące korzystania ze strony internetowej www.wiejskieziemniaczki.pl – budujemy zbiorcze, anonimowe statystyki odwiedzin i działań na stronie.

Monitorujemy Twoją aktywność na stronie internetowej www.wiejskieziemniaczki.pl przy użyciu Google Analytics. Służą nam do tego opisane powyżej pliki cookies. Chcemy móc ustalić, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę i jakie podejmują na niej działania – tak, abyśmy mogli czynić stronę i związany z nią projekt jeszcze lepszym i bardziej przystępnym dla naszych użytkowników.

Na stronie www.wiejskieziemniaczki.pl stosujemy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Stosowane przez nas „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić Tobie korzystanie z naszej strony, przykładowo poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak abyś nie musiał ich za każdym razem podawać.

Dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony (za pośrednictwem plików cookies) przechowujemy przez różny czas – w zależności od rodzaju i funkcji wykorzystywanych plików cookies – co obrazuje poniższa tabela:


Nazwa Opis Czas wygaśnięcia
PHPSESSID przechowuje identyfikator sesji po zakończeniu sesji
policy przechowuje informacje dot. zamknięcia paska z treścią na temat cookies 30 dni


W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:

 1. Firefox
 2. Chrome
 3. Internet Explorer
 4. IOS Safari
 5. Safari

Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy marketingowi będą korzystać z technologii cookies, by przedstawiać Ci reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom.DLACZEGO (NA JAKIEJ PODSTAWIE) PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby:

 1. dbać o jakość korzystania z naszej strony internetowej oraz zabezpieczać sprawne działanie znajdujących się na niej funkcjonalności;
 2. prowadzić dla użytkowników naszej strony internetowej skrzynkę kontaktową i udzielać odpowiedzi na pytania i zapewniać im pozytywne doświadczenia w kontakcie z nami;

Informacje dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony internetowej www.wiejskieziemniaczki.pl zbieramy za pośrednictwem plików cookies zbieramy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej www.wiejskieziemniaczki.pl (zebrane za pośrednictwem plików cookies) przetwarzamy przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem – tzn. kupujesz produkty marki „Wiejskie Ziemniaczki” oraz później przez okres 5 lat licząc od momentu, kiedy ostatni raz zakupiłeś produkty marki „Wiejskie Ziemniaczki”, chyba, że wcześniej wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych.

W każdym przypadku Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ jako administrator musimy być w stanie wykazać, że przetwarzanie Twoich danych obywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.KOMU UJAWNIANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:

 1. Organizator Loterii (RiverWood Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Loterii i prowadzenia jej strony internetowej;
 2. podmioty prowadzące obsługę techniczną oraz informatyczną strony internetowej www.wiejskieziemniaczki.pl;
 3. podmioty wspierające nas prawnie przy przeprowadzaniu Loterii.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

Przy prowadzeniu strony internetowej www.wiejskieziemniaczki.pl korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google, LLC).

Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one wyłącznie do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Ww. dostawca usług posiada odpowiedni certyfikat zgodności.JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili, o ile jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości i informacji, które Ciebie dotyczą. Twoje prawa obejmują:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. prawo do poprawiania danych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do żądania usunięcia danych;
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem poprzez adres e-mail: daneosobowe.lorenz@lbsnacks.pl lub iod@lbsnacks.pl.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz podać czego się domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.

Aby zgłosić swój sprzeciw, skontaktuj się z administratorem poprzez adres e-mail: daneosobowe.lorenz@lbsnacks.pl lub iod@lbsnacks.pl.

Kontakt

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Adres korespondencyjny:

RiverWood z dopiskiem
„Loteria Wiejskie Ziemniaczki”

ul. Wszystkich Świętych 4A,
61-843 Poznań

Administratorem Twoich danych osobowych jest The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. z siedzibą w Sadach k/ Poznania, ul. Rolna 6, 62-080 Tarnowo Podgórne. Dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Więcej informacji o regułach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronie internetowej www.wiejskieziemniaczki.pl oraz Twoich prawach związanych z tym przetwarzaniem znajdziesz tutaj.

Odwiedź nas na:

Ta witryna korzysta z plików cookies, aby lepiej prezentować treści, zapewnić sprawne oraz bezpieczne działanie, a także w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.